Школа данас

Основна школа ,,21. новембар“ – Вучитрн спада у ред првих школa на Косову и Метохији, основана 1828.године. Нешто касније, школске 1927/1928. године, отворена је и основна школа у Гојбуљи.

Нова школска зграда у Гојбуљи је подигнута донацијом владе Јапана 2001.године укупне површине 757м. Школа има 8 учионица од којих је једна преуређена у кабинет за информатику.

Школа поседује и следеће просторије: библиотеку, просторију за помоћно особље, зборницу, директорску канцеларију, 2 тоалета, котларницу и тавански простор који служи за одлагање расходованог намештаја и на коме је смештен резервоар за воду.

  • Библиотека је смештена у просторију површине (25) која има плакаре, а садржи неколико комплета школских лектире и стотињак књига различитог жанра (све из донација).
  • Зборница (35м) је опремљена свим потребним намештајем као и основним аудио-визуелним средствима, а намештај је у одличном стању.
  • Директорска канцеларија (24м) адекватно опремљена основним намештајен.
  • 8 учионица укупне површине (386м) опремљене основним намештајем у добром стању.
  • Котларница за парно грејање (42м) са парним котлом на чврсто гориво.
  • Школским огласним таблама и предворјем.
  • Просторије за помоћно особље (4м).