Историјат

Прва школа у Вучитрну почела је са радом у трећој декади 19 века,тачније 1828.године. Док је основна школа у Гојбуљи отворена школске 1927/1928.год.

Гојбуљска општина са седиштем у Гојбуљи била је последња у вучитрнском срезу која је добила основну школу, иако је у свом саставу имала највећи број села и засеока. Гојбуља је прво село у вучитрнском срезу у коме је прво изграђена школска зграда, па тек онда упућен захтев за отварање основне школе. По добијеном плану зграда је зидана под надзором Грађевинске секције из Косовске Митровице, а изградња је почела 1925.год. у режији месног Школског одбора.

Због непризнавања плана и програма РС одлуком Министарства просвете Р.Србије бе.400-59-91.год. укида се финансирање наставника албанске националности. Настава за школску 1991/1992.год.одвија се на српском језику. У школској 1992/93.год. радило је 23 просветна радника од тога: 3 професора, 6 наставника и 3 студента. У нижим разредима радило је 2 наставника разредне наставе, 7 учитеља и 2 студента. Почетком школске 1993/1994.год. након физичког одвајања наставе на српском језику од наставе нa албанском језику настава је почела да се одвија без већих проблема.

Школске 1995/96.год. слика наставног кадра изгледало је овако: 5 професора, 12 наставника и 5 учитеља. Ова школска година је посебно карактеристична по томе што је прогнаних ученика из крајева обухваћених ратом нагло порастао.У нижим разредима у матичној школи радило је 8 одељења са 216 ученика. У издвојеним одељењу у Гојбуљи радила су 2 комбинована одељења тј. 4.разреда са 33 ученика. У Бањској је радило комбиновано одељење са 4 разреда са укупно 9 ученика.

У школи „21.новембар“школске 1996/97.год. укупно је радило 27 радника и то: 5 професора, 16 наставника и 6 учитеља. Исте године први пут су формирана 2 одељења од првог до четвртог разреда у избегличком насељу Велика Река.
У школској 1997/98.год. радило је 29 просветних радника и 13 чланова управе и помоћног особља. Исте године по први пут је формирано у Пантини комбиновано одељење од првог до четвртог разреда са 6 ученика.
У издвојеним одељењима у Бањској било је 12 ученика. У Гојбуљи 41, Пантини 3 и Вeликој Реци 21 ученик.