Документа

Тип документаНазивДатум објавеСачувај
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину14.09.2022.Download
Школски развојни план10.09.2021.Download
Измена Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању22.04.2020.Download
Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању
25.05.2019.Download
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање02.04.2019.Download